วันนี้เราสอน essay เรื่อง Should government interfere press and media freedom? ก็มีเด็กสองกลุ่ม กลุ่มแรกคิดว่าควร อีกกลุ่มคิดว่าไม่ควร เราเลือกถามเด็กกลุ่มแรกก่อน

ครู: ทำไมหนูถึงคิดว่า government should interfere press and media freedom?

นร: เพราะเขาช่วย ban สิ่งที่ bad หรือ inappropriate ให้ก่อนที่จะเผยแพร่ให้ people ดู

ครู: หนูทราบหรอคะว่าเขา ban อะไรบ้าง

นร: (ส่ายหน้า)

ครู: เออ แล้วหนูรู้ได้ยังไงว่า content ที่เขา ban มัน inappropriate จริงๆ

นร: (ตายสนิทยกคลาส)

สุดท้าย เราก็สรุปให้เด็กๆ ฟังว่า อะไรที่เขาบอกว่าดี อาจไม่ได้แปลว่าดี อะไรที่เขาบอกว่าไม่ดี อาจไม่ได้แปลว่าไม่ดี ดังนั้นหนูต้องหัดคิดและตัดสินด้วยตัวเอง อย่าให้ใครมาตีกรอบหนู การมีความคิดและจุดยืนเป็นของตัวเองคือสิ่งสำคัญ