รีวิวคอร์สเรียนจาก Essay Students 2017

สถิติปีปัจจุบัน:

  • นร. Essay กรุ๊ป BALAC 8 คน สอบผ่านข้อเขียนทั้ง 8 คน (100%)
    หลังการสอบสัมภาษณ์ จาก 8 คน ได้รับการคัดเลือกเป็น BALAC ตัวจริง 6 คน และสำรอง 1 คน
    (อัพเดท 10 มี.ค. 2017)
  • นร. BJM สอบติดตัวจริง 6 คน และสำรอง 3 คน (unofficial)
  • นร. Comm Arts สอบติดตัวจริง 3 คน และสำรอง 2 คน (unofficial)

  

อ่านเพิ่มเติม:

  • รีวิวจากนร. คอร์ส writing essay ต้นปี 2017 เพื่อประกอบการตัดสินใจ >>> คลิก!
  • รีวิวจากนร. คอร์ส writing essay ต้นปี 2016 เพื่อประกอบการตัดสินใจ >>> คลิก!
  • รีวิวจากนร. คอร์ส writing essay ต้นปี 2015 เพื่อประกอบการตัดสินใจ >>>คลิก!