Study

สรุป TCAS ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ เริ่มใช้ปี 2561

หมดยุค Entrance หรือ Admission แล้ว เพราะตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ จะใช้ชื่อว่า TCAS ซึ่งย่อมาจาก "Thai University Central Admission System" (เออ ไม่รู้ทำไมไม่เอาตัว U มา...

ทีมแม่ขวัญสอบผ่านข้อเขียน BALAC CU 100%

CONGRATS! SOON-TO-BE NISIT #CHULA!!! นักเรียนคอร์ส ESSAY ของทีมแม่ขวัญ กลุ่มสอบเข้า #BALAC (อักษรศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรอินเตอร์) สอบผ่านข้อเขียน 100% ย้ำ!!! 100% หมายความว่า สอบผ่านทุกคน!!! ตอนนี้ใครหาที่เรี...

Should government interfere press and media freedom?

วันนี้เราสอน essay เรื่อง Should government interfere press and media freedom? ก็มีเด็กสองกลุ่ม กลุ่มแรกคิดว่าควร อีกกลุ่มคิดว่าไม่ควร เราเลือกถามเด็กกลุ่มแรกก่อน ครู: ทำไมหนูถึงคิดว่า government should inte...

การบ้านของเด็กก็คือการบ้านของครู

ถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งหลาย อย่าบ่น อย่าเกลียด อย่าหมั่นหน้าอาจารย์ที่สั่งงานหรือการบ้านพวกแกเยอะเลย เชื่อสิ คนเรียนมีการบ้านเยอะยังไง คนสอนก็มีการบ้านเยอะกว่านั้นหลายเท่า สมมติ การบ้าน 1 งาน นักเรี...

We Learn Nothing from History: ปัญหาไม่ใช่ไม่รู้

วันก่อนเราสอนให้เด็กเขียน essay หัวข้อประมาณว่า Why we have learned nothing from history โดยต้นคาบจะ brainstorming ideas กันก่อน นักเรียนทั้ง 7 ของครูขวัญ จ้องกระดานด้วยสายตาว่างเปล่ากันอยู่หลายนาที รอคอย "ใครก...