Lifestyles & Perspectives

รีวิว การต่ออายุใบขับขี่ 2019 (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

เมื่อกลางปี 2016 เราได้รีวิวการสอบและขอรับใบขับขี่ครั้งแรก (ย้อนอ่านได้ที่ รีวิว สอบใบขับขี่ 2559: กว่าจะได้ใบขับขี่) เวลาผ่านไป 2 ปี ไวเหมือนโกหก ใบขับขี่ใบแรก (ซึ่งเป็นแค่ชนิดชั่วคราว 2 ปี) ก็หมดอายุ ต้องไปทำ...