Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.
English & Essay / March 6, 2016

คอร์สเรียน Writing Essay (Admission 2017): BALAC, Comm Arts, BJM, BEC, BAS

คอร์สเรียน WRITING ESSAY หรือติวสอบ essay ข้อเขียนเข้าคณะอินเตอร์ (International Program) ของจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ (CU – TU): BALAC / COMM ARTS / BJM / BEC / BAS ฯลฯ

สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่กำลังจะแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย (International Program) ช่วงต้นปี 2017 และกำลังมองหาคอร์สเรียน Writing Essay สำหรับการสอบ Written Exam ของคณะ BALAC / COMM ARTS / BJM / BEC / BAS ฯลฯ

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของคอร์สต่าง ๆ ที่ด้านล่างของบทความนี้
 • อ่านรีวิวนักเรียนปีการศึกษาก่อน ได้ที่ http://www.kwanmanie.com/writing-essay-2016-review/
 • รับสอนเฉพาะตามวันเวลาที่พี่ขวัญลงไว้ในโพสต์นี้เท่านั้น และ ไม่รับสอนเดี่ยว หรือ Private ในทุกๆ กรณี
 • ทุกคอร์ส ทุกรอบ ไม่จำกัดจำนวนคนขั้นต่ำ แต่จำกัดจำนวนที่นั่ง เพราะพี่ขวัญเน้นสอนแบบ Small Group เท่านั้น

รายละเอียดคอร์สเรียน Essay แต่ละคอร์ส

1. คอร์ส BASIC ESSAY (รหัสคอร์ส BExx)  –***ESSENTIAL!***

 • เป็นคอร์สพื้นฐาน บังคับเรียนทุกคน มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิลงเรียนคอร์ส Final Essay
 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการ writing essay มาก่อนก็ได้ แต่ควรมีพื้นฐาน vocabulary และ grammar ในระดับหนึ่ง
 • ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบ lecture + workshop และมี assignment ฝึกเขียนจริงทุกคาบ
 • พี่ขวัญเป็นคนตรวจแก้และคอมเมนต์ essay ด้วยตัวเอง โดยละเอียด
 • เป็นคอร์สปูพื้นฐานการเขียน essay ระยะสั้น เน้นฝึก critical thinking, organizing ideas และชี้แนะแนวทางหรือเทคนิคการเขียนที่ดี
 • สามารถประยุกต์ใช้สอบ essay ได้ทุกคณะ รวมถึงการสอบ IELTS/TOEFL
 • ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เรียนต้องทำการบ้านสม่ำเสมอ เข้าเรียนให้ครบ รวมถึงฝึกเขียนนอกเวลาเพิ่มเติมด้วยตนเอง และ/หรือลงเรียนเพิ่มเติมในคอร์สอื่นๆ  ที่ผู้สอนแนะนำ
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ ถ้ารอบนั้นหรือกรุ๊ปนั้นมีคนสมัครแค่คนเดียวก็จะสอน แต่รับนักเรียนจำกัดสูงสุดไม่เกิน 6 คน/กรุ๊ป
 • มีให้เลือกเรียน หลายกรุ๊ปหลายรอบตลอดทั้งปี 2016 ตามตารางด้านล่าง (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • ระยะเวลา 30 – 40 ช.ม. / คอร์ส หรือเฉลี่ย 550 บาท / ช.ม. (รวมค่าเอกสาร และค่าตรวจ essay นอกเวลาเบ็ดเสร็จแล้ว)

คอร์ส Basic Essay ของปี 2016

2. คอร์ส Intensive Essay หรือ 1-Day Course (รหัสคอร์ส IExx)

 • เป็นคอร์สฝึกคิดและฝึกเขียนฉบับเร่งรัด เนื้อหาตามคอร์ส Basic Essay เหมาะสำหรับคนที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย แต่มีความต้องการความรู้พื้นฐานหรือหลักการการเขียน essay เพื่อไปฝึกเขียนต่อยอดด้วยตัวเองเอง
 • ประยุกต์ได้ทั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะต่าง ๆ จนถึงการสอบ IELTS / TOEFL ฯลฯ โดย
 • ผู้ผ่านคอร์ส Intensive Essay แล้ว จะได้สิทธิในการสมัครเรียนคอร์ส Final Essay เช่นเดียวกับนักเรียนคอร์ส Basic Essay แต่จะได้จองคอร์สหลังจากนักเรียนคอร์ส Basic Essay
 • ลักษณะการเรียนเป็น lecture + seminar + workshop และจะได้ฝึกเขียน essay จริง พร้อมได้รับการคอมเมนต์ตรวจแก้ขั้นต่ำ 1 – 2 papers (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียนและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน)
 • เรียนระยะสั้นเพียง 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์) 9:00 – 17:00 น. รวม 7 ชั่วโมง/คอร์ส
 • เปิดทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่รอบวันที่ 17, 18, 24, และ 25 ธ.ค. 2016 ตามลำดับ จำกัดรอบละ 10 ที่นั่งเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่าย 3,100 บาท/คน (ราคาดังกล่าวรวมค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มแล้ว)

screen-shot-2559-10-26-at-5-33-04-pm

3. คอร์ส EXTRA ESSAY (รหัสคอร์ส EExx)  –***NEW!***

 • สำหรับผู้ที่เรียน Basic Essay / Intensive Essay / 7-Unit Online Course กับพี่ขวัญจบแล้วเท่านั้น
 • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการฝึกเขียน essay เพิ่มเติมเป็นประจำทุกสัปดาห์ จนกว่าจะถึงวันสอบจริง
 • ฝึกเขียน essay จำนวน 2 prompts/month (prompts ละ 2-3 drafts)
 • พี่ขวัญจะ assign งานและตรวจแก้งานทาง online ผู้เรียนก็ส่งการบ้าน essay ทาง online เช่นกัน
 • ทุกสิ้นเดือน ผู้เรียนสามารถใช้สิทธินัด consult ตัวต่อตัวเพิ่มเติมได้ เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 – 60 นาที
 • ค่าเรียนเหมาจ่าย 3,500 บาท/เดือน (เขียนมากเขียนน้อยก็จ่ายเท่ากัน และไม่มีทบยอดไปเดือนถัดไป)
 • ซื้อเป็นแพ็กเกจระยะยาวหลายเดือน มีส่วนลด 3 – 10%

Screen Shot 2559-05-14 at 3.50.54 PM

4. คอร์ส FINAL  ESSAY แบ่งตามคณะที่จะสอบ – ***HOT!***

 • เป็นคอร์ส intensive เน้นฝึกคิดและฝึกเขียน essay เพื่อไปสอบเข้าคณะนั้น ๆ โดยตรงโดยเฉพาะ
 • แยกผู้เรียนเป็นกรุ๊ปตามคณะ โดยคณะที่เปิดสอน ได้แก่ BALAC, BJM, Comm Arts, BEC, และ BAS
 • สอนอิงตามข้อสอบเก่าของแต่ละคณะ และเน้นสอน topic ที่เป็น current events ที่คาดว่า “น่าจะออกสอบจริง” ในปีนั้น ๆ
 • คอร์สนี้ไม่มีการปูพื้นฐาน และไม่มีการอธิบายทฤษฎีแล้ว เพราะจะ assume ว่าทุกคนที่ลงเรียนคอร์สนี้คือคนที่ “เขียนเป็น” แล้ว ไม่ใช่แค่คนที่พอ “เขียนได้”
 • เริ่มเรียนต้นปี 2017 (ก่อนสอบจริงประมาณ 1-2 สัปดาห์)
 • เรียนทุกวันหรือเรียนวันเว้นวัน ระยะเวลาการเรียนรวมขั้นต่ำ 22-23 ชั่วโมง (ถ้าใครอยู่ดึกได้ พี่อาจแถมชั่วโมงเรียนฟรีให้)
 • ดูตารางเรียน การสมัคร หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของคอร์ส Final Essay ได้ที่ http://www.kwanmanie.com/final-essay-2017/

screen-shot-2559-11-22-at-11-53-27-pm screen-shot-2559-11-22-at-11-56-35-pm screen-shot-2559-11-23-at-12-06-02-am screen-shot-2559-11-23-at-12-05-53-am

5. Online Course (VDO)

***เรียนผ่าน VDO online และสั่งซื้อหนังสือ Basic Essay (แบบ E-Book และ Soft Cover) คลิกที่ http://kwanmanie.com/shop/ ***

สถานที่เรียน

วิธีการจอง สมัครเรียน และชำระค่าเรียน

 • ชำระค่าใช้จ่าย โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดเลขที่บัญชีตามรูปด้านล่าง)
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินหรือสลิปการโอน พร้อมชื่อจริงและนามสกุลของผู้เรียน มาทาง LINE ID: @kwanmanie

bankaccount_new

อ่านเพิ่มเติม:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามการอัปเดตที่…

LINE ID: @kwanmanie (มี @ ด้วยนะคะ)
Twitter: @kwanmanie
Instagram: @kwanmanie
Facebook: https://www.facebook.com/kwanmanie

Comments

comments


Previous Post
รีวิว Kung Fu Panda 3: กังฟูแพนด้า 3
Next Post
สรุป Winners & Nominees ของ Oscars 2016Kwanmanee Haemanurux
Movie Blogger | Essay Tutor
1 Comment

Mar 20, 2016

[…] อัพเดท! >>> ตารางเรียน essay ปี 2016 http://www.kwanmanie.com/writing-course-2016/ […]What's in your mind?UA-57998249-1

Enjoy this blog? Please spread the word :)