Previews & Trivia

The Hunger Games (ภาค 1): ความแตกต่างระหว่างหนังกับหนังสือ

โพสต์นี้เป็นโพสต์รวมเกร็ดประเด็นความรักและการเมืองหลัก ๆ จากในหนังสือ The Hunger Games ของ Suzanne Collins ที่ในแผ่นฟิล์มไม่ได้บอก หรือบอก...แต่บอกไม่หมด หรือบอก...แต่บอกไม่ละเอียด ดังนั้น โพสต์นี้จะมีเนื้อหา*...