English & Essay / November 15, 2016

Final Essay for Written Admission Exams 2017: BALAC, BJM, COMM ARTS, BEC, BAS etc.

คอร์ส FINAL  ESSAY for Written Admission Exams 2017
แบ่งตามคณะที่จะสอบ (BALAC, BJM, COMM ARTS, BEC, BAS etc.)
– ***HOT!***

 • เป็นคอร์ส intensive เน้นฝึกคิดและฝึกเขียน essay เพื่อไปสอบเข้าคณะนั้น ๆ โดยตรงโดยเฉพาะ
 • สอนอิงตามข้อสอบเก่าของแต่ละคณะ และเน้นสอน topic ที่เป็น current events ที่คาดว่า “น่าจะออกสอบจริง” ในปีนั้น ๆ
 • คอร์สนี้ไม่มีการปูพื้นฐาน และไม่มีการอธิบายทฤษฎีแล้ว เพราะจะ assume ว่าทุกคนที่ลงเรียนคอร์สนี้คือคนที่ “เขียนเป็น” แล้ว ไม่ใช่แค่คนที่พอ “เขียนได้”
 • ปีนี้ใช้วิธี จ่ายก่อนได้ก่อน ไม่คัดผู้เรียน สอนทุกคน แต่จำกัดที่นั่ง โดยให้สิทธิ Current Students จองก่อน (ดูตารางการจองของแต่ละคณะที่ด้านล่าง)
 • เรียนทุกวันหรือเรียนวันเว้นวัน ระยะเวลาการเรียนรวมขั้นต่ำ 22-23 ชั่วโมง (ถ้าใครอยู่ดึกได้ พี่อาจแถมชั่วโมงเรียนฟรีให้)
 • แยกผู้เรียนเป็นกรุ๊ปตามคณะ โดยคณะที่เปิดสอน ได้แก่ BJM, Comm Arts, BALAC, BEC, และ BAS ดังต่อไปนี้
  screen-shot-2559-11-22-at-11-53-27-pm
  screen-shot-2559-11-22-at-11-56-35-pm
  screen-shot-2559-11-23-at-12-06-02-am
  screen-shot-2559-11-23-at-12-05-53-am
  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคอร์ส FINAL ESSAY แต่ละคณะ ได้ที่ด้านล่าง)

 

[FE1] FINAL  ESSAY: BJM TU & COMM ARTS CU

 • ฝึกคิดและเขียน essay ความยาวประมาณ 300-500 คำ ในหัวข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันกับ สื่อ มีเดีย หรือการสื่อสารมวลชน
 • เรียนทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 5-12 ม.ค. 2017 (เว้นวันอาทิตย์) วันละ 2-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับ Current Students: 11,000 บาท / 22 ชั่วโมง
  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เรียนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก (กรณีมีที่เหลือ): 13,200 บาท / 22 ชั่วโมง

 

[FE2] FINAL  ESSAY: BALAC CU

 • ฝึกคิดและเขียน essay ความยาวประมาณ 300 คำในหัวข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันกับ สังคม ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ
 • มีฝึก Reading & Summary เพิ่มเติมบ้าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอบในข้อสอบพาร์ท I
 • เนื่องจากปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเรียนกรุ๊ป BALAC สูงกว่ากรุ๊ปอื่น ๆ ปีนี้จึงเปิดสอน BALAC เป็น 2 กรุ๊ป ดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 [FE21] เรียน 23 ม.ค. – 8 ก.พ. 2017 (เรียนวันเว้นวัน) วันละ 2-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป
  • กลุ่มที่ 2 [FE22] เรียน 24 ม.ค. – 9 ก.พ. 2017 (เรียนวันเว้นวัน) วันละ 2-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับ Current Students: 11,500 บาท / 23 ชั่วโมง
  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เรียนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก (กรณีมีที่เหลือ): 13,800 บาท / 23 ชั่วโมง
 • ตรวจ SOP หรือ Statement of Purpose ให้ฟรีคนละ 1 ดราฟต์ โดยส่งดราฟต์ SOP มาให้พี่ช่วง 5-12 ม.ค. 2017 แล้วพี่จะคืน SOP ที่ผ่านการคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วให้ในวันแรกที่เริ่มคอร์สเรียน

 

[FE3] FINAL  ESSAY: BEC TU

 • ฝึกคิดและเขียน essay ความยาวประมาณ 300-500 คำ ในหัวข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันกับ ภาษา ธุรกิจทั่วไป การตลาดพื้นฐาน
 • สอดแทรก Grammar (Error) & Reading เพิ่มเติมบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบอีกพาร์ทหนึ่งของข้อสอบ
 • เรียน 25 ก.พ. – 15 มี.ค. 2017 (เรียนวันเว้นวัน และหยุด 11 มี.ค.) วันละ 2-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับ Current Students: 11,000 บาท / 22 ชั่วโมง
  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เรียนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก (กรณีมีที่เหลือ): 13,200 บาท / 22 ชั่วโมง

 

[FE4] FINAL  ESSAY: BAS TU

 • ฝึกคิดและเขียน essay ความยาวประมาณ 200-500 คำ ในหัวข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันกับ British & American
 • เรียน 26 ก.พ. – 16 มี.ค. 2017 (เรียนวันเว้นวัน และหยุด 12 มี.ค.) วันละ 2-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับ Current Students: 11,000 บาท / 22 ชั่วโมง
  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เรียนทั่วไปหรือบุคคลภายนอก (กรณีมีที่เหลือ): 13,200 บาท / 22 ชั่วโมง
 • วางเงินมัดจำเพียง 10% ของราคาคอร์สเรียน (คิดเป็น 1,100 บาทสำหรับ Current Students)

 

 

วิธีการจอง สมัคร และชำระค่าเรียน

 1. คลิกลงทะเบียนที่ application form กรอกข้อมูลผู้สมัครและเลือกคอร์สหรือกรุ๊ปเรียนที่ต้องการสมัคร
 2. โอนชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของพี่ขวัญด้านล่างนี้ได้ ทันทีที่สมัคร โดยไม่ต้องรออีเมลคอนเฟิร์มจากพี่ขวัญ
  – ทุกคณะราคาคอร์ส 11,000 บาท / 22 ชั่วโมง
            – ยกเว้น BALAC ราคาคอร์ส 11,500 บาท / 23 ชั่วโมง
 3. แจ้งชำระเงินพร้อมหลักฐานการโอน ชื่อ และคอร์สที่สมัคร มาทาง LINE ID: @kwanmanie
 4. พี่ขวัญจะส่งใบเสร็จออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินให้ทางอีเมลผู้จองภายใน 48 ช.ม.

bankaccount_new

อ่านเพิ่มเติม:

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามการอัปเดตที่…

Tel: 0898131033
LINE ID: @kwanmanie (มี @ ด้วยนะคะ)
Twitter: @kwanmanie
Instagram: @kwanmanie
Facebook: https://www.facebook.com/kwanmanie

Comments

comments


Previous Post
Intensive Essay: 1-Day Course
Next Post
รีวิว Fantastic Beasts and Where to Find Them: สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่Kwanmanee Haemanurux
Movie Blogger | Essay Tutor


Enjoy this blog? Please spread the word :)